Historik


Herning Amatørsymfoniorkesters grundlæggelse tilskrives sognepræst Enevold Terkelsen.

Historik side Sort og hvidt billede af Enevold Terkelsen.
Enevold Terkelsen

I 1904 valgtes han til præst for valgmenighederne i Herning, Hammerum og Gjellerup.

Allerede i 1891 var Højskolehjemmets Sangforening i Herning blevet oprettet, og da man netop i 1904 manglede en dirigent, rettedes henvendelse til Enevold Terkelsen. Der opstod et frugtbart samarbejde, der rygtedes helt til Viborg. Venner og musikere fra Viborg Privatorkester opfordrede herefter til at samarbejde om opførelse af større værker, hvilket netop var Enevold Terkelsens ønske.

Det blev i 1909 til en opførelse af Niels W. Gades Elverskud i teatersalen, med Enevold Terkelsen som solist i partiet som Hr. Oluf. Magen til var ikke oplevet før i Herning!

Siden blev Elverskud opført igen i 1914 – og denne gang med Terkelsen på podiet som dirigent. I årene efter blev dirigent-virksomheden varetaget af skiftende personer og helt frem til 1985 af bankdirektør S. A. Holst. Han blev den der – indtil videre – kom til at bestride jobbet længst.

En efterkommer af grundlæggeren Enevold Terkelsen, i form af hans barnebarn, fhv. boghandler Arne Terkelsen, er mangeårigt aktivt medlem af orkestret og bestrider i dag posten som 1. klarinetist.

Koncert billede af Flemming og Hanne.
Flemming Munkholm og Hanne Askou

Ved Privatorkestrets jubilæumsfejring i 1989 skiftede orkestret navn til det nuværende Herning Amatørsymfoniorkester, i daglig tale HASO. Orkestret ledtes i årene 1987-2011 af guitarist Flemming Munkholm Jepsen fra Herning Musikskole.

Med Flemming Munkholm fik Herning Amatørsymfoniorkester en platform for mangfoldighed: unge musikskoleelever, amatører i alle aldre, professionelle solister, semiprofessionelle og professionelle assistenter, tidligere musikskoleelever og børnekor ved Familiejulekoncerten i Hernng Kongrescenter som det gode eksempel.

Flemming Munkholm fik meget til at lykkes, fx ansættelsen af en professionel koncertmester og strygerinstruktør i 2008, på baggrund af Herning Folkeblads Kulturpris og diverse legater, hvilket i høj grad siden har øget orkestrets musikalske kvalitet markant.

Koncert, røg der stiger bag Poul la Cour.
Poul la Cour

Fløjtenisten Poul la Cour, har i perioden 2011-januar 2022 stået i spidsen for HASO og tilført orkestret stor spilleglæde, stabilt fremmøde, stigende udfordringer, altid godt humør og et generelt øget musikalsk niveau.

Det gode samarbejde med Herning Musikskoles øvrige undervisere, elever og ledelse, som har udviklet sig under Pouls ledelse, har udmøntet sig i adskillige koncerter med deltagelse af forskellige elevsolister.

Orkestret havde i 2020 virket i 100 år – kun midlertidigt afbrudt af to verdenskrige og pandemien Covid-19

Ny dirigent

Milica Obucina

Siden 1 februar 2022 er Milica Obucina orkestrets nye dirigent

ÅRETS GANG I HASO GENNEM 25 ÅR

I de seneste 25 år har HASO været hovedaktør i Herning Kommunes årlige traditionsrige Familiejulekoncert i Herning Kongrescenter.

Derudover afholder orkestret i gennemsnit 4 egne årlige koncerter; forår og efterår, på spillesteder som Herning Musikskole, kommunens skoler, kunstmuseer samt i egnens kirker.

Blandt de professionelle solister gennem tiden kan nævnes violinisterne Christina Åstrand, Kim Sjøgren, Jochen Brusch og Anker Buch, pianisterne Anne Øland og Elizabeth Westenholz, cellisterne Morten Zeuthen og Jonathan Slaatto og sangerne Lisbeth Kjærulf, Mariann Mikkelsen og Jens Søndergaard.

Den musikalske ledelse er igennem de seneste 50 år blevet varetaget af professionelle dirigenter, der har sikret en fortsat udvikling af det musikalske niveau, så der skabes spilleglæde og afholdes succesfulde koncertoplevelser.

Billede af Flemming Munkholm som dirigerer.
Flemming Munkholm
Historik side Billede af musik noter og HASO titel og logo.